Kostel sv. Václava

Název: Kostel sv. Václava
Místo: Sazovice
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: František Brychta, Jan Vodička, Vanda Štěpánová, Jan Martínek, Tomáš Jurák, Hana Myšková
Figurální kresby: Vladimír Kokolia
Investor: Spolek pro výstavbu kostela v Sazovicích
Dodavatel: Stavad s.r.o.
Obestavěný prostor: 2833 m3
Užitná plocha: 371 m2
Projekt: 2012 - 2015
Realizace: 2015 - 2017
Foto: Boys plays nice, archiv ateliéru

 Časně zrána zvonili na jitřní. Jakmile Václav uslyšel zvon, řekl: "Díky tobě, Pane, že ses mi dal dočkat tohoto jitra." I vstal a šel na jitřní. 

(Staroslověnksá llegenda „Sě nyně“)

 

Myšlenka postavit kostel začala v Sazovicích vznikat ještě před druhou světovou válkou. Před třemi lety se sazovičtí k myšlence opět vrátili, založili Spolek pro stavbu kostela.

Venek
Chtěl jsem stavbu co nejvíce odhmotnit. Když se na ni podíváte, aby byla jako něco lehkého, abstraktního, jasného a přirozeného. Aby vypadala spíše jako z papíru, než z cihel. Jako když vezmete kroužek papíru, naříznete jej a zářezy mírně odchýlíte, aby dovnitř pronikalo světlo.
Návštěvník tak hmotu a tloušťku stěn neuvidí – půlmetrové zdi se zužují do několika centimetrů a sbíhají se do jednoho bodu – jako papír. Světlo do prostorů kostela nepřivádí běžná okna, ale zářezy ve válci. Ty jsou zahnuty tak, aby dovnitř pronikalo boční odrážené světlo a klouzalo po měkkých křivkách. Světlo tak tvaruje vnitřní prostor kostela i prožitek příchozích. Průniky světla do stavby jsou dvojí - zeď se ohýbá směrem ven nebo dovnitř - což může být chápáno jako  odraz mužského a ženského principu.
Hmotná slupka stavby a její tvarování předjímá svou formou ztišení vnitřní. Měkké a strohé křivky objemu stavby vytváří odhmotněný vnitřní prostor protknutý a tvarovaný světlem. Světlo se zde stává prvkem, který navozuje možnost neexistence rozhraní mezi smysly ověřitelným a tím co je za hranicí hmotné skutečnosti. Stavba svým měřítkem vychází z pražské kaple sv. Václava – kruhem opisuje její čtvercový půdorys. Odvolává se i svou válcovou hmotou k době sv. Václava, kdy se stavěly rotundy.

Vnitřek
Interiér bude jednoduchý a čistý, aby návštěvníkům kostela přinesl pocit ztišení a klidu. Starší kostely jsou plné vizuálních informací – veškerý příběh je vepsán v obrazech, sochách, ve výzdobě. Třeba v baroku byl interiér kostela zcela pojednán, či popsán.  Byl takovým  komixovým příběhem, protože příchozí neuměli číst a život Ježíše, světců nebo Starý Zákon tady byl  v různých podobách vyobrazen.   Dnes jsou už lidé informacemi přehlcení, v kostele by proto měli vnímat jen čistotu prostoru a klid a uvědomovat si své nitro. Je zde prostor bez tototo vizuálního smogu - tedy jednoduchý, soustředěný, usebraný a čistý. Klidu i intimitě prostoru napomáhá světlo, které prostory osvětluje přes zářezy ve stěnách, zároveň ale z kostela není vidět na okolní svět.  Z denního a přirozeného světla se zde stává světlo, které může nejen osvětlovat, ale také vnitřně osvěcovat. Jako hluboké poznání zprostředkované světlem.
Obětní stůl je zcela jednoduchého organického tvaru s dokonalým povrchem a symbolizuje Boží dotek (jak je známý např. ze Sixtinské kaple z Michelangelovy fresky).

Konstrukce

Kostel je založen na betonové desce a betonovém válci suterénu. Ostatní svislé konstrukce jsou vyzdívané keramické, hrázděné betonem, stropy jsou monolitické železobetonové. Střecha má dřevěnou příhradovou konstrukci s jednostranným sklonem. Celobetonové části konstrukce (suterén a ztužující tubus schodiště) jsou pohledové, zbytek je omítnut kartáčovanou omítkou. Okna jsou bezrámová, dveře dřevěné.

České nebe

Umělecké ztvárnění liturgických témat vychází ze zasvěcení kostela sv. Václavu a z domácí tradice. Kromě sv. Václava jako mučedníka zde bude  P. Maria, jejíž ztvárnění vychází z Paladia země české, které vlastnil zrovna sv. Václav. Dveře do kostela mají kliku v podobě té, která je již tradičně zobrazována na jeho obrazech. Na vnitřních zdech bude zvárněn na třech stranách Kristus, sv. Václav a Matka Boží. Zvony zvonkohry jsou věnovány českým světcům a blahoslaveným.

"Stvořený svět můžeme vidět také jako umělecký výtvor - ukazuje na to sám Ježíš (ani Šalamoun neměl tak nádherné oblečení jako má prostý kvítek na poli). A když uvažujeme o tom, že člověk byl stvořen k obrazu božímu, pak nikdy nesmíme zapomínat na lidskou schopnost tvorby.  A ono dávné lidské chápání Boha jako tvůrce, stvořitele, by nebylo možné, kdyby člověk neměl své vlastní zkušenosti s tvorbou, s vytvářením něčeho dobrého, užitečného, platného. Nemůže být sporu o tom, že pobídky, aby se lidské aktivity tvorby nevyšerpávaly jen stálým opakováním téhož, ale aby se řídili svým Bohem, který dělá vždy nové věci, někdy dokonce naprosto převratnéé a jakoby nemožné a nemyslitelné, a tak aby také oni dělali alespoň očas něco nového, převratného, co tu ještě nebylo, něco tvůrčího. A v tom je ospravedlnění a uznání velikosti lidského umění, tvorby uměleckých děl." Ladislav Hejdánek

"Popíšu své dojmy z místa, a dělám si trochu naději, že poukážu na klíč, kterým se má otázka odemykat. První můj zážitek bylo umístění stavby v krajině, přesné místo. Ale co je ještě důležitější: přesné měřítko. Jiná proporce by znamenala buď nafouklou zpychlost nebo naopak nedostatek energie. A neméně přesné měřítko nacházím i v interiéru, který jsem z plánků odhadoval, že bude intimní, ale on má i dávku vznešenosti, avšak přesně jen takovou, která ho neodlidšťuje. Takhle trefit měřítko je ukrutně těžké a už jen k tomu vám lze blahopřát.  Aniž by se snižovala k levným/doslovným  metaforám, tak ta budova nese silný imaginativní potenciál – tím myslím to, že když jsme kolem ní nebo v ní, umožňuje nám promítnout si určité představy nebo obsahy. Každý v tom domě přirozeně uvidí něco podle sebe. Chlapi možná něco akčnějšího: hrad víry, pevnost sv. Václava, hruď s drátěnou košilí. Ženské budou empatičtější, možná si v tom najdou napůl rozvitou růžičku s křehounkými, a přece svěžími plátky. Uvidět václavský, resp. mariánský motiv přímo v architektuře je podle mě klíč ke vnímání téhle budovy."  Vladimír Kokolia

10|12|18 Kostel sv Václava v Sazovicích je za Českou republiku nominován na Cena EU za současnou architekturu Miese van der Rohe Award.
17|10|18 Katolický týdeník - Sazovický kostel oceněn. 
news-image
2|10|18 Cena - Grand Prix architektů - Národní cena za architekturu - cena v kategorii novostavba - kostel sv. Václava v Sazovicích
news-image
24|9|18 Christnet - Zázrak v Sazovicích. Text Tomáše Bergmana. odkaz
20|8|18 ADarchitektura - neobyčejné kostely světa. odkaz
3|7|18 Deník - Kostel v Sazovicích aneb Jak se dostat do světové extraligy. odkaz
news-image
30|3|18 Aktuálně - Kostel v Sazovicích se dostal mezi 10 nejlepších staveb světa. odkaz
30|3|18 The Spaces - 7 radical spiritual spaces that rethink the traditional church. odkaz
10|3|18 Chic Haus 03/2018 - perfecto es esta nueva iglesia en República Checa. odkaz
news-image
12|2|18 Studio ČT 24 - Téma: Kostel v Sazovicích ve světové špičceHost: Marie Rapantová, Spolek pro výstavbu kostela sv. Václava v Sazovicích, od minuty 15:47, odkaz
5|2|18 Zlin - Sazovice - světové uznání. odkaz
5|1|18 Sztuka architektury - Owalny kościol. odkaz
4|1|18 ČT 24 -  Kostel v Sazovicích patří mezi deset nejlepších světových staveb. odkaz
2|1|18 Katolický týdeník - Sazovický kostel mezi "nej" stavbami světa. 
1|1|18 Prague Monitor - Czech church best sacred architecture of 2017 in Azure poll. odkaz
1|1|18 Dolce vita - Best of 2017: Kostel sv. Václava v Sazovicích. odkaz
31|12|17 Arch:speech - От музея-пещеры до LEGO-дома: самые важные здания 2017 года - kostel Sazovice mezi nejlepšími stavbami světa. odkaz
31|12|17 Christnet - Kostel českého architekta patří mezi nejlepší světové novostavby roku 2017. odkaz
28|12|17 Zlínský deník - Famózní vánoční dárek: sazovický kostel patří mezi letošních 10 top staveb světa. odkaz
16|12|17 Building Indonesia - Contemporary rotunda by Atelier Stepan. odkaz
16|12|17 Building Indonesia - Contemporary rotunda by Atelier Stepan. odkaz
28|10|17 Yatzer - Religious design comes full Circle: Atelier Štěpán design for a Rotunda.  Text  Alexander Mordoudack. odkaz
18|10|17 Yellowtrace - Church of St. Wenceslas in Sazovice. odkaz
12|10|17 BauNetz - Zeitgenössische Rotunde St. Wenceslas Kirche in Sazovice. Text Marta Busnelli. odkaz
7|10|17 Echo Prime - Kostel v Sazovicích, píše Tereza Kozlová. odkaz
3|10|17 Desig Milk - Contemporary Rotunda in the Czech republic by Atelier Štěpán. odkaz
3|10|17 Radio Proglas - U: Sazovice. Reportáž Radky Rozkovcové. odkaz
29|9|17 CzechDesign - Nový kostel v Sazovicích zaujal i světová média. odkaz
20|9|17 Mark - Faith in minimalism - Church Sazovice evokes a sense of harmony. by Adam Štěch. 
15|9|17 ABCnews - Архитектура современной церкви-цилиндра в Чехии. odkaz
15|9|17 Architonic - Guter draht zu Gott: 5 Kirchen aus expressiven materialen by Madeline Bouton. odkaz
14|9|17 Minimalissimo - Church of St. Wenceslas. odkaz
8|9|17 Zlínský deník - Sazovický kostel možná proslaví obec i kraj. odkaz
6|9|17 Architect - The Journal of the american Institut of architects - Church of St. Wenceslas. odkaz
6|9|17 Puyong Archiland - 不需太多修飾,從形體雕刻出來的完美-捷克圓柱形教堂 . odkaz
6|9|17 Journal du Design - Église Saint-Wenceslas en République Tcheque par Atelier Štěpán. odkaz
5|9|17 Experimenta - Una iglesia de planta circular. odkaz
4|9|17 Homeworlddesign - Contemporary Rotunda Church by Atelier Štěpán. odkaz
4|9|17 Knowing Asia - 怎樣可以既輕盈又厚重?捷克這座小教堂告訴你 . Odkaz
2|9|17 Pooyano - طراحی داخلی کلیسای استوانه ای سفید رنگ در جمهور  Stepan  ی چک / معماری آتلیه . odkaz
news-image
1|9|17 Ambientes - Espacios para evocar. Church of St. Wenceslas por Atelier Štěpán. odkaz
1|9|17 SIna - St. Wenceslas 教堂位于捷克摩拉维亚地区兹林州的一个小村庄 Sazovice. odkaz
31|8|17 Archcollege - 宛若一座弧形的雕塑,由“圆形大厅”演变而来的小教堂, Atelier Štěpán. odkaz
31|8|17 Thisispaper - Marek Štěpán: Contemporary Rotunda from Atelier Štěpán as a space of prayer. odkaz
news-image
31|8|17 Wxwenku - 圆建筑里的那道圣光——捷克St. Wenceslas教堂 . odkaz
30|8|17 Archdaily - Church of St. Wencelslas/atelier Stepan. odkaz
30|8|17 Architonic - Church of St. Wencelslas, Sazovice. odkaz
30|8|17 Architizer - Church of St. Wenceslas. odkaz
news-image
30|8|17 88designbox - Church of St. Wenzeslas by Atelier Štěpán. odkaz
30|8|17 Ibanana - 圣温塞斯拉斯的教堂/Atelier Štěpán. odkaz
29|8|17 Goooood - 圣温塞斯拉斯教堂,捷克 BY MAREK JAN ŠTĚPÁN.  A modern round church searching for dematerialization. odkaz
news-image
29|8|17 American architects - Atelier Štěpán - Church of St. Wenceslas. odkaz
29|8|17 Inhabitat - Light glides softly inside this cylindrical modern church. odkaz
29|8|17 Artistwork - Atelier Štěpán completes cylindrical white church in the Czech Republic. odkaz  
28|8|17 Archiscene - Church of St. Wenceslas in Czech republic. odkaz
28|8|17 Archello - COnterporary rotunda by Atelier Stepan. odkaz
28|8|17 Radio Wave - Zahraniční weby o architektuře píší o novém cylindrickém kostele v Sazovicích u Zlína. odkaz
26|8|17 Dezeen - Atelier Štěpán completes cylindrical white church in the Czech Republic. odkaz
news-image
22|8|17 Novinky - Kostel svatého Václava v Sazovicích připomíná svitek papíru. odkaz
20|8|17 Design Magazin - Sazovice si postavily moderní kostel svatého Václava. odkaz
11|8|17 Hospodářské noviny - Na půdorysu víry. Sazovický kostel je příkladem moderní architektury, která staví na historických základech.
news-image
12|7|17 Earch - Prosvětlený papírový kostel. odkaz
22|6|17 Stavitel 6-7/2017- Kostel, který připomíná svitek papíru 
20|6|17 ArchTv - Kostel sv. Václava - Sazovice. odkaz
4|6|17 ČT - Křesťanský magazín - Nový kostel v Sazovicích. odkaz
30|5|17 ASB 93/2017 - Kostel z papíru. odkaz
25|5|17 Archiweb - Kostel sv. Václava v Sazovicích. odkaz
23|5|17 Earch - Stavba jako z papíru. Hra architekta se světlem v novém kostele v Sazovicích. odkaz nebo odkaz
15|5|17 Respekt - Svatý Václav na Zlínsku, svitek papíru nebo hrad víry? odkaz
13|5|17 Zlín.cz - Sazovice mají vysvěcený nový kostel, stavba připomíná papírový svitek.  odkaz
13|5|17 ČT Události v kultuře - vstup o svěcení kostela v Sazovicích a rozhovor s m.j.š. odkaz
news-image
3|3|17 5plus2 - Kostel s úžasnou zvonohrou. odkaz
2|3|17 Arcibiskuprství pražské - Přenesení ostatků sv. Václava do nového kostela. odkaz
news-image
20|2|17 Archiweb - Kostel v Sazovicích zkolaudován. odkaz
news-image
5|2|17 iDnes - V Sazovicích dokončují kostel bez věže, s 15 zvony a jednoduchým křížem. odkaz
news-image
27|12|16 ČT1 - Události - Na moderní kostel se věřící složili. odkaz
news-image
14|12|16 Gymnasion 19 - článek MJŠ Dotek o dotecích nejen v architektuře. odkaz
news-image
28|9|16 Kniha - Příběh jednoho kostela aneb O kostele sv. Václava v Sazovicích pohledem architekta. K dispozici v atelieru nebo  zde
18|5|16 Deník - Do roka dostaví kostel v Sazovicích. Vzhled bude moderní. odkaz
6|7|15 Zlínský deník - Architekt: Základní tvar kostela je válec jako v době sv. Václava. odkaz
1|7|15 Webové stránky věnované kostelu v Sazovicích včetně fotografií ze stavby. odkaz
14|3|15 Žehnání pozemku stavby kostela. Přes STO Sazovických vyzkoušelo kapacitu kostela a stouplo si do vytýčeného kruhu.
news-image
30|12|14 Wikipedie - Kostel sv. Václava (Sazovice). odkaz
25|12|14 iDnes - K Vánocům dostali jako dárek kostel, který vypadá jako smotek papíru. odkaz
19|12|14 Stavbaweb - Marek Jan Štěpán - kostel sv. Václava v Sazovicích. odkaz
16|12|14 Moravské hospodářství - Vesnice se 700 obyvateli dostala vánoční dárek: poslední razítko ke stavbě kostela. odkaz
15|12|14 Designmagazin - Sazovice si postaví nový kostel jako smotek papíru. odkaz
news-image