Vstupni objekt do Punkevních jeskyní

Autor : Vanda Štěpánová      

Spolupráce: Marek Štěpán, Lukáš Svoboda

Vyhlašovatel:  ČR – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky – Správa jeskyní Moravského krasu

Místo: Punkevní jeskyně, okr. Blansko

Soutěž: 2003, 2. místo

 

Právě se nacházíme před skalní stěnou z devonského vápence. Ukrývá v sobě unikátní krasové jevy, naši nejhlubší propast, možnost plavby na podzemní říčce Punkvě. Vstup do krasového areálu z tohoto místa byl umožněn proražením chodby v minulém století. Zevně působí jako člověkem vymodelovaný „skalní“ útvar, zevnitř jako systém „ jeskynních prostor“.

Vstupujeme horizontální nízkou částí. Jsme v zastřešeném předprostoru, kaskádovitě ustupující do zádveří haly. A nyní se ocitáme v hale - dómu. Prostor se směrem vzhůru lichoběžníkově zužuje ve světlík (komín). Jeho vrchol nasvětluje vstup na most, vedoucí do chodby ve skále.

Venkovní předprostor  objekt lemuje lineárně. Vstupní horizontální patro tvoří základ pro vyjímečné objemy jiných tvarů a výšek - prosklený obdélník restaurace, převýšený lichoběžník haly a patro kanceláře s provozním zázemím. Suterén pod budovou slouží pro zaměstnance, je přístupný od jezírka a vertikálně schodištěm v „administrativní“ kostce.

Wankelův pomník je přemístěn na konzolu na obvodovou kamennou zeď objektu poblíž vstupu.

Vzhledem k dominantnímu prostředí jsme zvolili jako základní stavební i pohledový materiál beton, doplněný o kámen a dřevo. Beton splňuje všechny požadované vlastnosti - pevnost, odolnost, stálost, barevnost. Střechy jsou pojednány jako intenzivně zelené s kameny. Střecha nad halou je také betonová.  Výplně otvorů neotvíravé jsou celoskleněné otvíravé rámové dřevěné.