Vinařství Přátelé Pavlova

Místo: Pavlov
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Jan Vodička, Marin Kopecký, Jan Martínek, Alena Dvořáčková
Investor: Přátelé Pavlova
Dodavatel: Bystroň Group
Projekt: 2019
Realizace: 2020-2021
Zastavěná plocha: 720m2
Obestavěný prostor 4200 m3
Foto: archiv ateliéru

Pálavská stodola s antickým přesahy.

Objekt vinařství je ve vinici na mírném severovýchodním úbočí Pálavských kopců s krásným výhledem. Krajina jej ovlivňuje. Budova je velmi racionální struktury, ovlivněná stavbou jednoduchých stodol. Používá minimum stavebních materiálů a možnost výstavby z místních zdrojů. Je horizontální, klidná, plynulá, jako okolní vinice. Má strukturu těchto vinic, má jejich slunce i stín. Budova je zároveň navržena s využitím přírodních vlivů (stínění, přesahy střech, převaha přirozeného větrání, materiálové členění, zasazení do terénu, retence vody), doplněných zdrojem tepla a chladu. Dá se říci selsko-ekologicky (tedy se selským rozumem, zváženými souvztažnostmi moderních technologií a starých principů). Racionální inženýrská konstrukce je postavena na modulu 6x6m. Materiálově je rozdělena na nosnou betonovou část a nesenou dřevěnou, na horizontálu a vertikálu. Tektonika inspirovaná antickým architrávem a kladím.