Vinařství Přátelé Pavlova

Místo: Pavlov
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Jan Vodička, Martin Kopecký, Dalibor Klusáček, Jan Martínek, Alena Dvořáčková
Investor: Přátelé Pavlova
Dodavatel: Bystroň Group
Projekt: 2019
Realizace: 2020-2022
Zastavěná plocha: 720m2
Obestavěný prostor 4200 m3
Foto: archiv ateliér, BoysPlaysNice

Pálavská stodola s antickým přesahy.

Objekt vinařství je ve vinici na mírném severovýchodním úbočí Pálavských kopců s krásným výhledem do údolí Dyje s Novomlýnskými nádržemi. Krajina jej ovlivňuje. Budova je horizontální, klidná, plynulá, jako okolní vinice. Splývá s krajinou, zbytečně na sebe neupozorňuje. Zároveň je velmi racionální struktury, inspirovaná  stavbou jednoduchých stodol. Užívá minimum stavebních materiálů a možnost výstavby z místních zdrojů. Má strukturu okolních vinic, má jejich slunce i stín. Budova je navržena s využitím přírodních vlivů (stínění, přesahy střech, převaha přirozeného větrání, materiálové členění, zasazení do terénu, retence vody), doplněných zdrojem tepla a chladu. Dá se říci selsko-ekologicky, tedy se zvážením souvztažností moderních technologií a starých principů. V době, kdy se staví spektakulární vinařství, se toto naopak obrací k přirozenosti a přímočarosti. Návštěvníkům je věnována jedna degustační místnost s výhledem na hrad a vodní hladinu. Vše ostatní slouží výrobě a skladování vína.

Za zmínku určitě stojí, že stavba je umístěna v zóně CHKO a je provedena v souladu s jejími podmínkami a požadavky. Díky tomu je v části zapuštěna do terénu a její střecha na sebe přebírá sklon terénu. Racionální inženýrská konstrukce staví na modulu 6x6m. Materiálově je rozdělena na část nosnou - betonovou a nesenou - dřevěnou, na horizontálu a vertikálu. Tektonika domu se inspiruje antickým architrávem a kladím. Pilíře z litého betonu s příměsí vápence nesou dřevěnou střechu tvořenou z prvků kolmo kladených na sebe. Čím výše, tím jsou prvky subtilnější. Vlastní střecha je pak vegetační, aby splynula s krajinou při dálkových pohledech. Fasáda je sendvičová. 

.