Ústavní soud

Místo: Brno
Autor: Vanda Štěpánová, Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Jana Kratochvílová
Investor: Ústavní soud
Návrh: 2016
Fotografie: Archiv ateliéru

Koncept
Návrh vychází z architektonických principů doby vzniku budovy (1875-1878), které použili architekti Heffet a Raschka a které jsou na budově vysledovatelné. Přistupujeme však k těmto principům soudobě, ne s historickou nostalgií. Vnitřní prostory budovy jsme si hierarchicky rozdělili podle důležitosti jejich funkce a podle Semperova principu koordinace a hlavně subordinace prostor. Na schématu je vidět jádro budovy, které jsme podle této logiky vytýčili. Toto jádro, tvořené prostorem sněmovní síně, předsálím a jednacími sály s nezbytným zázemím, je řešeno v jednotném duchu. Ostatní části budovy čítající prstenec obslužných prostor a komunikace se svou kvalitou liší. Odlišnost podtrhly i zásahy z předešlých rekonstrukcí.
Byl to rovněž architekt a teoretik 19.století Semper, který odvozoval vznik stěny od zavěšení koberce. Proto se ocitaly na stěnách a podlahách kobercové dekory. Tento princip používáme v jádru budovy. Nově jsou zde vkládány podlahy s "kobercem" mobiliáře. Použité materiály vychází z původního materiálového kontextu budovy - dubový masiv, kovová světla. Stávající umělecká výzdoba je zachována místy doplněna o novou, například v předsálí.

Sněmovní sál
Doložená historická fotka původního zařízení byla pro nás důležitým vodítkem. Velkorysé pojetí ústředního prostoru sněmu jsme se rozhodli podtrhnout minimálními prostředky. Nejdříve je odhalená skvělá architektura prostoru včetně galerií a jsou odstraněna výrazná zavěšená světla. Nově a odlišitelně je zde vložena podlaha s mobiliářem. Okrajový lem podlahy je dubový, v přirozené barvě, provází a spojuje všechny hlavní místnosti jádra. Do něj je vložena tmavá část zasedání. Nábytek je skládaný z dubové spárovky z větších kusů namořených na černomodrou barvu s tóny stříbřitě šedé. Předsednický pult i svažující se protější plocha s lavicemi jsou mírně zaobleny. Lavice jsou rozděleny uličkami, židle nahrazeny čalouněnými sklopnými sedadly. Sál je přirozeně a krásně osvětlen denním světlem z horního světlíku. Umělé osvětlení je zakomponované do stávající architektury výkonnými reflektory.

Jednací síň
Jednací síň je zařízena v kontextu s charakterem vybavení sněmovny a jádra budovy. Odlišitelně je vložena podlaha se stoly z jednoho materiálu - bělený dub. Ostatní podlaha, včetně okrajového lemu podlahy, je dubová, v přirozené barvě. Lavice jsou také dubové, s čalouněným sedákem, upevněné napevno do podlahy. Výmalba stěn a stropu se provede monochromatická světlá, bílo šedá s rukopisem malíře perleťovým nádechem. Vzhledem k tomu, že strop je podhledový, světla jsou pojednána dvěma vestavnými prstenci s opálovým difuzorem.

Předsálí
Úpravy v předsálí se týkají zejména podlahy. Uprostřed se rozprostírá protáhlý ovál z běleného dubu, po krajích je dubový přírodní lem, jako ve všech řešených hlavních místnostech. Všechny štukové prvky na stěnách i na stropě zůstanou zachovány, jen nátěr je monochromatický, bílo šedý, opět s rukopisem malíře. Originální štukové plastiky od sochaře Drápala jsou zachovány a doplněny koupí dvou sochařských figurálních děl umístěných na obou protilehlých koncích předsálí. Nástropní světla jsou řešena opět lineární, kovový U profil barvy stropu s LED liniovou sestavou lemuje tvar vnitřní stropní kazety.