Smuteční síň

Název: Smuteční síň
Místo: Ostrava - Svinov
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Hana Aletová, Martin Kopecký, Jan Vodička, Jan Martínek
Investor: Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba
Projekt: 2017
Foto: archiv ateliéru

 

Smuteční síň je umístěna na západní straně prostoru rozšíření hřbitova. Je v těžišti nové rozptylové loučky, její geometrický střed však nechává volný. Obrací se vertikálním vstupním portálem k východu a ukončuje průhled stávající alejí vzrostlých stromů. Plave nad okolní loukou stejně jako plachetnice našeho života.
Síň má krystalickou hmotu se symbolickým tvarováním jako průběhu života od narození ke smrti a dál. Vstup (narození) je vysoká trojúhelná štěrbina, dále pokračuje obřadní sál (život), který tvoří hlavní stavební objem, ten končí velmi nízkým horizonálním rozhraním a zlomem (smrtí), tam se podlaha lomí do dlouhého jehlanovitého světlíku (odevzdávání duše). Jehlanem světlíku shora padá na katafalk záplava zlatého světla a scénicky akcentuje význam prostoru s rakví. Samotné světlo symbolizuje cosi vyššího, co naše pozemské snažení přesahuje a co všichni podvědomě hledáme pohledem k nebi.  Číselná symbolika: 3-zrození (číslo plodnosti a zrození, symbol rodiny), 4-smrt (číslo celého světa, pozemskosti, symbol stability) , 5-splynutí s vesmírem (číslo proměny a transformace, symbol duchovní touhy).
Stavba je provedena v lomených plochách ze světle šedého betonu a bezrámových oken s pokovenými skly. Mobilář je z běleného dřeva , některé plochy jsou pokoveny zlatem.