Provozovna firmy

Místo: Kunice u Říčan
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Hana Myšková
Investor: Podzemní stavby Brno, s.r.o.
Projekt: 2015
Foto: archiv ateliéru

Pozemek leží velmi blízko dálnice v malé vesnici, je nepravidelného tvaru, mírně svažitý k jihu. Objekt vnímáme spíše jako statek s vnitřním atriem, byť se zde neodehrává zemědělská, ale stavební produkce. Vytváří tak vnější schránku pro vnitřní prostředí chodu firmy. Vzhledem k tomu, že firma se zabývá betonem, je to vyjádřeno v hlavním materiálu stavby - takový racionální betonový statek. Hmota objektu je rozdělena do tří částí – skladovací haly, křídla kanceláří a křídla ubytování, mezi nimi vzniká vnitřní atrium otočené k jihu. Příjezdy jsou umístěny tak, aby se mohla velká nákladní auta i otočit. Od příjezdu a přístupu je řešena firmemní propagace - nápis a sloup. Před vstupem je umístěno parkoviště pro osobní automobily, za halou pak pro nákladní.
Objekty mají stejnou výšku římsy, hala je jednodpodlažní, objekt kanceláří má dvě podlaží, objekt ubytování má dvě nadzemní a 1 technické podzemní podlaží. Z jihu je vystavěna opěrná zeď, která srovnává úroveň objektu a vytváří vstup do suterénu.
Objekt je založen na betonových pasech a patkách, suterénní spodní stavba je provedena jako bílá betonová vana. Hala má železobetonovou sloupovou nosnou konstrukci, objekt administrativy a ubytování má stěnový podélný systém, stropní konstrukce jsou z betonu, případně dřeva. Vytápěné objekty jsou zateplené v nízkoenergetickém standardu, fasády jsou sendvičové, vyzděny z betonových tvarovek, Okna jsou čtvercových format, dřevěná. Před okny jsou dřevěné posuvné okenice ze svislých latí. V některých částech (vstupní krytí , atrium) je použito modřínové dřevo jako obklad.