Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost


Autor: Vanda Štěpánová
Spolupráce: Marek Štěpán, Hana Arletová, Miroslava Staneková, Patricie Taftová, Radoslav Šultes
Vyhlašovatel soutěže: NÚKIB
Rok vyhlášení soutěže: 2019
Zastavěná plocha: 3 850 m2
Obestavěný prostor: 82 000 m3

Místo: Brno - Černá pole

 

Koncept návrhu

Objekt má svým významem i objemem předpoklad být více či méně monumentální. Nabízí se symetrie, jistota, stabilita, bezpečnost, jednoduchost. Vše jsme sloučili v návrhu. Objekt je horizontálně členěn na tři základní hmoty, dle významu a pořadí se liší tvarem, výrazem. Vstupní patro v přízemí tvoří pomyslný sokl administrativní budovy. Má čtvercový půdorys, fasáda téměř bez oken navozuje ochranný a obranný dojem. Místnosti vyžadující denní světlo jsou prosvětleny světlíky, nebo vnitřním atriem. Na „soklu“ je položen prstenec s kancelářemi. Jako překvapení pro návštěvníka se v uvnitř objektu rozkryje otevřené čtvercové atrium, procházející všemi patry. Atrium, dvorana, prosvětluje a doslova okysličuje objem budovy. Nachází se v něm chráněný modulární sál, formovaný do tvaru koule. Plocha dvorany je pojednána jako zahrada s vodním prvkem. Poslední 5.patro ze strany atria ustupuje a nabízí tak možnost pobytu na terasách. Nachází se zde například Odbor kabinetu ředitele, jídelna, tělocvična a jiné kanceláře.

Kanceláře jsou navrženy ve vysokém standartu, zohledňující náročné požadavky na komfort, osobní prostor, přirozené osvětlení i potřebu zatemnění. Společné prostory jsou obohaceny o tzv. chill - out zóny, místa pro odpočinek a setkání.

 

Umístění objektu na pozemku, doprava

Objekt NÚKIB je posazen na ose v rozšířené části pozemku.

Školka je navržena co nejblíže k vjezdu z ulice Mathonova, při jižní straně pozemku. Děti tak získají klidnou osluněnou oázu, rodiče a osoby vyzvedávající děti mají klidný přístup na pozemek. Za kontrolním stanovištěm jsou vozidla směrována na venkovní parkoviště, nebo do podzemní garáže. Vjezd do podzemního patra je pohledově eliminován. Zásobovací trasa vede souběžně s cestou do garáží, zůstává však na povrchu a přimyká se k objektu z jižní strany. Hlavní vstup do objektu  směřuje k ulici Mathonove. Vstupní plato tvoří důstojný předprostor a odstup od parkoviště.

Kolem objektu NÚKIB se v chráněném režimu rozkládá zahrada, obohacená o sportoviště, meditační zahradu i ohniště.

 

Konstrukce a fasáda

Základní konstrukční systém tvoří železobetonový skelet v modulu 7,7/7,7 metrů. Vnější prstenec s kancelářemi má nosné příčné stěny, stažené zvenčí železobetonovým parapetním prstencem.

Fasáda 4 pater prstence je chráněna krytem z hliníkových otáčivých lamel, předsazeným o 60 cm před okny. Fasáda soklu - 1.NP má oproti vzdušnému prstenci působit solidně, téměř nedobytně. Bude obložena deskami ze silnostěnného ocelového plechu s rezavou patinou, nebo kamenem v cihlové barvě.

Střecha posledního patra je navržena jako zelená, retenční, s fotovoltaickými panely.