Konceptuální Mrak

Název: Mrak
Místo: Umprum Brno
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Vanda Štěpánová, Radek Svoboda,  Zdeněk Hirnšal,  Martin Kopecký, Jan Vodička, Paul Elsner, Bader Shams Al-Deen
Investor: Moravská galerie v Brně
Projekt: 2015 – 2017

Realizace: 2020 - 2022
Dodavatel: IM Development

Ocelové konstrukce: Excon

Fólie: Seele

Fotografie: archiv atelieru, BoysPlaysNice

 

V rámci lepšího zpřístupnění Uměleckoprůmyslového muzea je navržen vstup ze strany městského centra. . Provoz  se v okolí budovy od XIX. století výrazně změnil. Současný reprezentativní vstup ze strany hradebního okruhu tak bude mít plnohodnotnou alternaci z opačné strany ze současné terasy. Ta je nyní místem společenských setkávání, která jsou podstatou celého konceptu. Na terasu jsou vsazeny přístupové schody a rampa, několik zrcadlových funkčních objektů a především levitující designový konceptuální objekt Mrak. Ten může svou interaktivitou zrcadlit dění v budově, může pomocí zvuku či světla reagovat na společenskou akci, může být oblakem pro umělecké performance. Mrak velikosti 300 m2 může reagovat na pohyb, zvuk či čas, nebo může být naopak pasivní, v ne poslední řadě chrání návštěvníky proti dešti. Pro instituci zabývající se uměleckým průmyslem a v dnešní době spíše designem je měnícím se exponátem a srdcem galerie. Jeho výtvarné předobrazy by se daly najít v českém výtvarném umění  v mracích Josefa Šímy, dílech surrealistů i v kráčejícím městě Rona Herrona.

Objekt je vynesen šesticí nohou kruhového průřezu vycházející ze čtyř bodů základny betonových podzemních prostor. Nosná konstrukce vlastního mraku je tvořena obvodovým prostorovým rámem a vnitřními nepravidelně umístěnými  protínajícími se vazníky eliptického tvaru. V nejširší části „ledviny“ je ve spodní části umístěn kruhový otevíravý prstenec pro údržbu. Vzhledem k navržené geometrii a nutnosti koordinace s navazujícími prvky byla ocelová konstrukce zpracována ve 3D. Následně byla vyexportována NC data jednotlivých prvků pro načtení do pálícího stroje a pilovrtací linky. Jednotlivé díly konstrukce byly vzhledem ke stísněnému prostoru na staveništi a absenci meziskladu po dovezení rovnou osazovány mobilním jeřábem na podpůrnou dočasnou konstrukci. Po montáži ocelové konstrukce vznikl detailní 3D model a nářezový plán fólie. Mrak je navržený jako pneumatický polštář s vnitřním přetlakem o 2 vrstvách. Tyto vrstvy tvoří synklasticky zakřivená prostorová plocha z matné fólie ETFE  (tloušťky 250 mikronů) půdorysného tvaru ledviny. Polštář je zajištěn sítí z nerezových lan nad horní a pod spodní fólií proti nadměrnému průhybu vlivem větru a sněhu. Uvnitř polštáře jsou RGB LED říditelná pohyblivá světla, která vydávají metafyzickou záři. Světlo je doplněno ozvučením dvojího charakteru - ambientním a interaktivním.

Marek Štěpán: "Mrak se může stát brněnským orákulem, reagujícím na vaše otázky. Nebo to může být taková májka Moravské galerie.“

Paul Elsner: (Olesna.de, Geh8):“Chtěl bych využít interaktivitu a multimedialitu koceptuálního objektu Oblak a soustředit se na vztah lidského konání ke stále většímu používání nelidských aktérů.  Dnešní svět je vlastně hybridem konstelace člověka a techniky a v autonomii působících kvazipředmětů sestávajících z propojení strojů a programování. Zatímco uživatelé technologie působí sami o sobě jako autonomní subjekty, je stále obtížnější definovat, kdo nebo co vlastně rozhoduje o ději a tudíž o kontrole. Auta bez řidičů jsou testovány na našich ulicích, webové stránky jsou řízeny chatbots, které simulují aktivitu a zájem, celé články v novinách jsou sestaveny algoritmy a již roku 2006 byla třetina veškerého prodeje akcií v EU obchodována za pomocí algoritmů. S tímto vědomím mohu pro mrak navrhnout scénář jako možné vyvrcholení  uvedených aspektů. V rámci interakce si může návštěvník vyzkoušet tyto virtuální nelidské činitele a podílet se na nich. “