Konceptuální Oblak

Název: Konceptuální oblak
Místo: Umprum Brno
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Zdeněk Hirnšal,  Marin Kopecký, Jan Vodička, Vanda Štěpánová, Paul Elsner, Bader Shams Al-Deen
Investor: Moravská galerie v Brně
Projekt: 2015 - 2017
Foto: archiv ateliéru 

 

V rámci lepšího zpřístupnění Uměleckoprůmyslového muzea je navržen vstup ze strany městského centra. Současný reprezantivní vstup ze strany hradebnho okruhu tak bude mít plnohodnotnou alternaci z opačné strany ze současné terasy. Ta je již nyní místem společenských setávání a nárvh to stabilizuje a rozvíjí. Na terasu jsou vsazeny přístupové schody a rampa, několik zrcadlových funkčních objektů a především levitující designový konceptuální objekt Oblak. Ten může svou interaktivitou zrcadlit dění v budově, může pomocí zvuku či světla reagovat na společenskou akci, může být oblakem pro umělecké performace. Oblak velikosti 300 m2 může reagovat na pohyb, zvuk či čas, nebo může být naopak pasivní, v ne poslední řadě chrání návštěvníky proti dešti. Pro instituci zabývající se uměleckým průmyslem a v dnešní době spíše designem je měnícím se exponátem a srdcem galerie. Jeho výtvarné předobrazy by se daly najít v českém výtvarném umění  v mracích Josefa Šímy, dílech surrealistů i v současné tvorbě.
Oblak je navržený jako pneumatický polštář s vnitřním přetlakem o 2 vrstvách. Tyto vrstvy tvoří synklasticky zakřivená prostorová plocha z matné fólie ETFE půdorysného tvaru ledviny. Polštář je zajištěn sítí z nerezových lan nad horní a pod spodní fólií proti nadměrnému průhybu vlivem větru a sněhu. Uvnitř polštáře je zavěšena síť několika tisíc RGB LED diod, která umožňuje promítání zevnitř na spodní fólii. Světlo je doplněno ozvučením dvojího charakteru - ambientním a interaktivním.


“Chtěl bych využít interaktivitu a multimedialitu koceptuálního objektu Oblak a soustředit se na vztah lidského konání ke stále většímu používání nelidských aktérů.  Dnešní svět je vlastně hybridem konstelace člověka a techniky a v autonomii působících kvazipředmětů sestávajících z propojení strojů a programování. Zatímco uživatelé technologie působí sami o sobě jako autonomní subjekty, je stále obtížnější definovat, kdo nebo co vlastně rozhoduje o ději a tudíž o kontrole.
Auta bez řidičů jsou testovány na našich ulicích, webové stránky jsou řízeny chatbots, které simulují aktivitu a zájem, celé články v novinách jsou sestaveny algoritmy a již roku 2006 byla třetina veškerého prodeje akcií v EU obchodována za pomocí algoritmů. S tímto vědomím mohu pro mrak navrhnout scénář jako možné vyvrcholení  uvedených aspektů. V rámci interakce si může návštěvník vyzkoušet tyto virtuální nelidské činitele a podílet se na nich. “
Paul Elsner, umělec (Olesna.de, Geh8) o světelné performance Oblaku.