Conceptual Cloud

Název: Konceptuální oblak
Místo: Umprum Brno
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Zdeněk Hirnšal,  Marin Kopecký, Jan Vodička, Vanda Mynářová, Paul Elsner,
Investor: Moravská galerie v Brně
Projekt: 2016
Foto: archiv ateliéru