Mateřská školka Zvídálek

Místo: Slavkov u Brna
Autor: Marek Jan Štěpán, Vanda Štěpánová
Spolupráce: Hana Arletová, Miroslava Staněková, Magdalena Štěpánová, Martin Kovář
Investor: Město Slavkov u Brna
Projekt: 2019-2021
Obestavěný prostor 7500 m3
Zastavěná plocha: 840 m2
Užitná plocha: 1340 m2
Foto: archiv ateliéru

Mateřská školka je umístěna v přirozeně rostlém uzavřeného bloku v centru Slavkova. Toto místo má přímou návaznost na zámecký park – místem procházek a je v kontaktu se starou hradební zdí.  Zajímavá je poloha bloku ve struktuře zástavby, ten se vymyká v návaznosti ulic vedoucí kolem zdi zámku. Uvažovaná zástavba by na danou strukturu docela logicky navazovala. Při výběru místa bylo dbáno na bezpečí dětí v jejím okolí.

Stávající uliční budova je rekonstruována pro dvě třídy, ve vnitrobloku vzniká nový pavilon rovněž se dvěma třídami.  Do ulice je ponechán historický charakter domu památkové zóny, do zahrady jsou domy moderní.  Pavilon je dvojpodlažní kostka se šachovnicově pojednanou fasádou plných a prosklených ploch. Připomíná tak dětskou stavebnici. Vnitřní prostor pavilonu odráží fasádu a je členěn na devět čtverců na patře, tři pro zázemí, šest pro hernu. Tyto jednotlivé čtverce je možné od sebe mobilně oddělovat stavebnicí kostek nebo závěsem. Čtverec hraje při této kompozici zásadní roli. Herna tak umožňuje větší intimitu pro děti. Obě části jsou propojeny proskleným spojovacím krčkem.  Venkovní prostor je rozdělena na zahradu  a atrium.

Vstupy jsou možné ze dvou stran bloku a v denním režimu je možné je propojit i se zámeckou zahradou. Při tomto průchodu se uvažuje s dětskou dílnou, kavárnou a veřejným skleníkem.

Objekty jsou navrženy v klasických technologiích – beton, keramické zdivo, omítka, dřevěná okna, zelená plochá střecha, keramická krytina na sedlové střeše.