Strategie architektonického rozvoje

Autoři: Marek Štěpán, Ondřej Hanuš, Karel Kosina

Spolupráce: (AQE advisors, a.s.) Jan Havránek, Pavel Franěk

Spolupráce na analytické části: Nela Velechovská, Tereza Strohnerová, Jana Veselá, Iva Vašáková, Michaela Demjanovičová, Eliška Šimková, Eva Rodová (studenti Fakulty architektury na VUT v Brně)

Rendery: Mangoshake Studio

 

Architektonická strategie města Slavkova u Brna za účelem předat samosprávě a občanům materiál mapující aspekty, které mají vliv na fungování a podobu současného města a kvalitu života v něm. Cílem je vyzdvižení existujících krajinných, urbanisticko-architektonických a sociálních kvalit a srozumitelné popsání problémových témat a míst, a zároveň tak na jejich základě lze postavit pilíře strategie architektonického rozvoje města.

Slavkov je malé město s empírovou bitvou a evropským přesahem. Je to město se skrytým charismatem, které se mnoho desetiletí vytrácí. Je ale ve městě pořád skryto a je potřeba jej s určitou jemností odhalit. Velká část města není dotčena novodobou výstavbou, a právě v konzervativních kořenech je síla města pro budoucnost. Slavkov je městem na dlani, které je ze severu chráněno přírodním amfiteátrem a na jihu ohraničeno říční nivou. Při stavbě staré komendy a později zámku byly ve Slavkově vytyčeny dvě na sebe kolmé osy, které se do jeho struktury propisují dodnes a dělí město na kvadranty. Při příjezdu do Slavkova z okolních horizontů je podoba města nerozlučně spjata s alejemi. Aleje se staly pro Slavkov charakteristické, a podobně jako intaktně dochované širší centrum s blokovou zástavbou a červenými střechami spoluvytváří atmosféru města.

Tento dokument obsahuje analýzy mapující historický vývoj a stávající stav, na jehož základě bylo vytvořena celková koncepce. Tato Koncepce je rozvinutá do několik podtémat týkajících se dopravy, vzdělání, bytové politiky, sociálních služeb, ochrany památek a krajiny. Na základě výsledků analýz byla zpracována strategie architektonického rozvoje, která spočívá v sérii doporučení a pravidel, které mohou determinovat formu budoucí zástavby ve městě, tak aby vznikala v duchu nalezených a popsaných hodnot. Tato vize představuje Slavkov u Brna jako zelené město krátkých vzdáleností.