Relaxační park TIŠNOVKA

Autor : Vanda Štěpánová
Spolupráce :  Hana Myšková
Návrh zeleně : Romana Turečková
Investor :  Statuární město Brno, MČ Brno-sever
Realizace :  10/2015 – 6/2016
Autor fotografií : Jan Vodička 

     

 

 O MÍSTĚ

Řešená lokalita se nachází na místě bývalé jednokolejné železniční trati spojující Brno a Tišnov. Po okupaci v r. 1938 začala rychlá stavba nové dvoukolejné trati Brno – Havlíčkův Brod, která byla otevřena v r. 1953. Bývalá Tišnovka pozbyla významu, některé úseky kolejí byly vytrhány. V místě parku nechala trať stopu v podobě rozšířeného náspu, z ulic téměř neviditelného, na kterém byla v době svého provozu husovická výhybna.

Pozemky byly pak v následujících desetiletích neudržované, porostlé náletovými dřevinami, část nesla stopy bývalých zahrádek. Přístup do lokality byl komplikovaný, pouze úzkou stezkou z ulice Svitavská.

 

 

 

ARCHITEKTONICKÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Park je navržen jako relaxační, zejména pro seniory. Pod parkem se nachází dům s pečovatelskou a odlehčovací službou, jehož klienti mohou využívat  parkové plochy, přístupné po nové pohodlné rampě . Pro seniory je v části parku navrženo místo s cvičebními prvky.

Železniční historie místa je přítomna v různých podobách. Připomínka Tišnovky se objevíse objeví jako pěší stezka, lemovaná kolejemi,  procházející územím v téměř původní trase. V nejširším místě při stezce stojí víceúčelový altán - železniční zastávka. Zde se mohou návštěvníci seznámit s historií tratě Tišnovka, která je shrnuta na informačních tabulích. Díky nové elektrické přípojce  je altán osvětlený a může tvořit zázemí pro drobné kulturní akce. Architektonický výraz i materiály jsou inspirovány železničním stavitelstvím, odpovídajícím době vzniku trasy, tzn. konci 19. st. Převládá ocel, dřevo. 

V centru parku před altánem je také prostor vyhrazený pro petanque.

Odstraněním terénního valu se z plošiny otevřel návštěvníkům nevídaný pohled na Brno směrem na východ. Ze zanedbaného problémového dolíku mezi soukromými zahradami se stal přehledný prostor k relaxaci.

Navržené výsadby zeleně budou probíhat průběžně v rámci údržby parku.

Provoz parku probíhá  pouze v denním režimu, na noc je areál uzamykatelný.