Lesopark s rozhlednou

Místo: ul. Raisova, Brno - Nový Lískovec
Autor: Vanda Štěpánová
Spoluautor: Marek Štěpán, Jakub Staník
Autor obnovy zeleně: Petr Förchtgott
Investor: Statuární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec
Projekt: 2008-2011
Realizace: 2009-2014
Plocha pozemku: 60 000m2


ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Lesopark byl založen jako součást ozdravovacího areálu „Městské nemocenské pojišťovny – pokladny“ před první světovou válkou. Širší urbanistické vztahy prošly dramatickou proměnou po výstavbě panelových sídlišť v 70.-80. letech.
Architektonické řešení obnovy  vychází z původní realizace ve 30. letech. Tvarosloví je však použito současné.
Lesopark fungoval jako systém pěších cest s konkrétními body – zastaveními či cíli.
Stejný princip je zachován, jen trasy některých cest jsou vzhledem k současným pozemkům pozměněny a funkce bodů obnovena dle nové strategie.

Původní rozhledna byla v havarijním stavu. Tato železobetonová komorní stavba v  roce 2011 prošla rekonstrukcí a  od té doby nabízí prostor k odpočinku i možný výhled ze své plošiny. Dochovaný železobetonový bazén kdysi sloužil jako rehabilitační plovárna. V roce 2011byl rekonstruován, jeho hloubka se snížila a funguje jako jezírko. Voda do něj přitéká „potůčkem“ z nového vrtu, přebytečná voda vsakuje v původních kaskádovitých prohlubních pod bazénem. Přes rokli, probíhající napříč parkem, vedla pěší železobetonová lávka. Byla již v zoufalém stavu na dnes nepoužívané trase (vedoucí k soukromému pozemku), proto musela být  demontována.
Na nové trase byla v roce 2014 realizována nová  lávka. Překlenutí strže o rozpětí 12m je řešeno jako příhradová konstrukce  z dubového dřeva, dimenzovaná na pojezd vozidla údržby lesoparku.
Vrcholem procházky lesoparkem bude nová rozhledna, na novém místě - v severozápadním cípu pozemku. Bude skýtat  krásný výhled na Brno od Pisárek, přes Bohunice po Nový Lískovec. Vyhlídková plošina ve výšce 28m převýší koruny dubového lesa. Je koncipována jako „šikmá věž“, nosná ocelová konstrukce s  obvodovým pláštěm z dřevěných lamel. Termín realizace není známý.

ZELEŇ
Stav zeleně v areálu lesoparku před jeho obnovou byl důsledkem 70 let trvajícího zanedbávání.
Na plochách uvolněných po odstranění invazivních dřevin byl založen trávník a prudší svahy pokryty protierozními kokosovými rohožemi. K podtržení parkového charakteru byla vysazeny doplňkové druhy dřevin, které mají hlavně zpestřující funkci. Jedná se o červenolisté stromy - a to kultivary druhů, které se již v okolí přirozeně vyskytují. Druhým typem jsou liány, které zakryjí kmeny některých stávajících vzrostlých stromů, obnažené v rámci probírek.

Současný projekt  obnovy zeleně staví na kontrastu mezi centrální, nově parkově upravenou zónou a okolními lesními partiemi, ponechávanými přirozenému vývoji.