Kaple lesní vzpomínka

Název: Kaple lesní vzpomínka 
Místo: Střelice
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Jan Vodička
Investor: soukromá osoba
Projekt: 2017
Foto: Ota Nepilý, archiv ateliéru

Vzpomínková kaple je postavena pro věčný odpočinek ženy - manželky a duchovní potkávání se s ní. Je jednoduchým krystalickým objektem odjinud z jiného světa, asi ozvěnou posmrtného života. Je rozhraním mezi materiálním a duchovním světem na vyvýšenině v lese. Tam někde.
Objekt je devítiboký, má osm trojúhelných stran na lichoběžné základně, přitom dvě strany jsou otvory. Západním trojúhelným otvorem se do něj vstupuje, východní slouží pro pohled k věčnému životu. Odtud - z východu se očekává druhý příchod zmrtvýchvstalého Krista. Východ je směrem naděje a symbolickým směrem posmrtného života manželky.  Trojúhelník a trojka je číslem zrození, když něco končí (život na zemi), něco jiného začíná (posmrtný život).