Kaple lesní vzpomínka

Název: Kaple lesní vzpomínka 
Místo: Střelice
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Jan Vodička
Investor: soukromá osoba
Projekt: 2017
Foto: Ota Nepilý, archiv ateliéru

Vzpomínková kaple je postavena pro věčný odpočinek ženy - manželky. Je jednoduchým krystalickým objektem odjinud z jiného světa asi ozvěnou posmrtného života. Je rozhraním mezi materiálním a duchovním světem na vyvýšenině v lese. Tam někde.
Objekt je devítiboký, má osm trojúhelných stran na lichoběžné základně, přitom dvě strany jsou otvory. Západním trojúheldným otvorem se vstupuje, východní slouží jako pohled k věčnému životu. Z východu se očekává druhý příchod zmrtvýchvstalého Krista a je směrem naděje. Trojúhelník a trojka je číslem zrození, kdaž něco končí, něco jiného začíná.