Věž kostela sv. Floriana

Místo: Kozmice
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Hana Kukletová
Investor: Římskokatolická farnost Kozmice
Projekt: 1999-2000
Realizace: 2001-2002
Výška: 42 m
Zastavěná plocha: 36 m²
Obestavěný prostor: 1420 m³


     Slezsko zná jen rtuť,
milenci v něm zemřeli, zemřeli i mniši.
     Ach, lásko má, mrtvý Ti odsud píši.
Ach, lásko má, Slezsko má peruť
                                        (Petr Čichoň)

 Kostel arch. Lamla z roku 1938 zůstal realizován bez věže. Téma dostavby věže se oživilo v devadesátých letech na popud nového správce farnosti.

Věž je navržena jako archetypální kampanila stojící nespoutaně vedle kostela, nicméně vytvářející s ním souzvuk. Vzhledem k tomu, že její místo bylo dané již vybudovanými základy, byla zkoumána hlavně její výška a silueta z dálkových pohledů v mírně zvlněné krajině. Ve studiích bylo prověřeno několik výšek a možností ukončení věže. Věž se nakonec ustálila na výšce 42 m se čtyřmetrovou sochou anděla ve vrcholu. Anděl byl v dalších fází projektu na žádost investora zaměněn za kříž. Lucerna věže má ve vrcholovém prstenci vtlačen nápis CHVALTE HOSPODINA VŠECHNY NÁRODY.  Východiskem pro kompoziční principy věže byl geometrický kánón.

 

Věž je založena na původní betonové desce, suterénní a přízemní zdivo je rovněž původní z cihel plných.  Nové zdi hranolu věže jsou z  keramických cihelných bloků, šířka zdiva se vzrůstající výškou věže  klesá, stropy betonové,  lucerna je ze sklocementu zavěšeném na pozinkované ocelové konstrukci. Schody ve spodní části jsou železobetonové lité, v horní části pororoštové, pozinkované. Okna jsou železná atypická, interiérové dveře posuvné dřevěné, žaluzie v lucerně z pozink. ohýbaného tahokovu, pochozí plochy jsou z beton. stěrek. V lucerně je umístěná kovová zvonová stolice se třemi zvony v akordu nad sebou (hmotnosti 970kg,  580kg a 300kg), poháněné pulsním motorem. Na vrcholu lucerny je nerezový kříž vysoký 3,5 m.