Prospekt varhan katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Název: Prospekt varhan katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Místo: Pražský hrad, Hradčany
Autor: Marek Jan Štěpán
Investor: Arcibiskupství Pražské
Projekt: 2010 - 2014

Nové varhany v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha jsou umístěny na západním kůru. Nástroj vyplňuje celý prostor kůru (půdorysný rozměr 12,7 x 6,7 m). Inspirací pro ztvárnění varhanního prospektu byl Kupkův obraz Katedrála. Výška prospektu je zvolena tak, aby nezakrývala kruhovou rozetu v západním průčelí, důležitou roli hrají proporce západní stěny katedrály. Maximální velikost píšťal je 32‘ (pedál C a Cis).

V současné době jsou v katedrále varhany, které svou velikostí jejímu prostoru a významu neodpovídají. Jsou umístěny na Wohlmutově kruchtě v ose transeptu Katedrály. V 1. patře jsou romantické varhany z roku 1932. Ve 2. patře kruchty jsou barokní varhany z roku 1765, které zde byly přeneseny spolu s kruchtou a od roku 1909 jsou vlastně jen kulisou a nehrají.