Osvětlení katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Autoři: Marek Jan Štěpán, Lubomír Mudroň
Investor: Arcibiskpství Pražské
Projekt: 2011 - 2013
Realizace: 2014
Fotografie: Lubomír Mudroň, archiv ateliéru

 

Několik slov o osvětlení katedrály

 Koncepce osvětlení katedrály akcentuje  světlo jako takové, svítidla jsou pouze nástrojem k dosažení požadované světelné funkce a atmosféry. Intenzita světla, jeho precizní dávkování a barevné podání odpovídá charakteru těchto prostor. Je přihlédnuto i k ochraně historicky cenných předmětů a zamezení úniku negativního světleného záření. Aby byl  vyloučen zásah do historické stavby, jsou respektovány trasy původních rozvodů.

 Byli jsme inspirování dobovými obrazy interiéru katedrály Ludvíka Kohla z neuvěřitelně impresivní světelnou atmosférou.

 Nová svítidla jsou vyvinuta jak po estetické, tak po optické stránce přímo pro Katedrálu.  Byla zkoumána na prototypech v laboratoři i in situ. Mají soudobý architektonický vzhled souznící s vertikální tektonikou katedrály. Válcový tvar svítidel je inspirován svazkovým pilířem – je z něj jakoby vzat, rozdělen na jednotlivé otáčecí segmenty a v nich umístěné nastavitelné reflektory.  

Svítidla jsou kvůli váze vyrobené z duralu, jsou osazeny LED zdroji v Zhaga standardu a jsou energeticky úsporná. Osvětlení je řízeno počítačem tak, aby jeho jednotlivé scény mohly opticky zdůraznit jiné prvky architektury nebo zdejšího vrstevnatého provozu -  jak sakrálního , tak kulturního či návštěvnického. Stejně jako hlavní prostor jsou nově nasvětleny i prostory okolní, např. stará a nová zákristie nebo Hilbertova klenotnice.