Kostel sv. Ducha

Autor stavby: Marek Jan Štěpán
Stavební řešení: Jakub Staník
Stavebník: Fatym Vranov
Dodavatel: Atlanta Znojmo
Projekt: 2003 - 2005
Realizace stavby: 2005 - 2008
Celkový obestavěný prostor: 1500 m³
Celková zastavěná plocha: 160 m²
Kapacita kostela: 120 osob
Fotografie: Alexandra Videmannová, Petr Förchgott, archiv ateliéru

Opodál mrtvý Ježíš leží,
na stolech vázy uvadlých protěží,
… kvetly tam a zpět a stále vně

Budova kostela je umístěna na do této doby neutěšené veřejné ploše. Nově a jasněji definuje trojúhelníkový prostor návsi. Aby se nevelká hmota kostela urbanisticky uplatnila je opticky zvětšena vstupní hranolovou věží – ta tvoří hmotnou dominantu. Vstupní fasáda s touto věží je přímo v pohledové ose příjezdové komunikace. Zadní fasád kostela nově definovala rovněž prostor za kostelem. V budoucnu se předpokládá vztyčení pylonu na nové trojúhelné návsi před kostelem.

Architektonická forma kostela je prostá, v geometrických liniích, vystavěna na striktní proporční osnově vycházející z vepsaného kruhu (jak v půdorysech, tak v řezech). Architektura kostela vychází ze starých raně křesťanských podélných sakrálních staveb s apsidálním závěrem a přepisuje je pro potřeby současné liturgie.

Kostel intimních rozměrů má obdélníkový půdorys velikosti cca 18x9,3 m, rozdělený na věž, loď a závěr. Hlavním prostorem je obdélná zaklenutá loď s kněžištěm v  apsidiálním závěru . Věž má 4 podlaží, v 1. a 2. podlaží je kůr , nad ním zvonice, na vrcholu věže je kříž z probarveného betonu. V suterénu pod presbytářem je umístěna klubovna se zázemím, přístupná zvláštním vstupem.

Liturgické řešení se obrací k rannému křesťanství. Ohniskem prostoru je presbytář, ten je vyvýšen o 2 stupně vůči lodi na kruhovém ostrově. Centrem presbytáře je obětní stůl, ten je stejně jako ostatní liturgický mobiliář z Božanovského pískovce.

Materiály, které jsou zde použity vychází z klasických a tradičních materiálů a technologií této oblasti.
Objekt je založen na betonových základových pasech ztužených věncem, svislé nosné konstrukce jsou z keramických bloků a plných cihel, stropy jsou monolitické železobetonové, schody dřevěné.
Konstrukce krovu je z obloukových dřevěných vazníků. Střecha je zateplená, kryta odvětranou keramickou krytinou. Izolace proti zemní vlhkosti je z modifikovaných asfaltových pásů. Klempířské práce jsou provedeny v mědi (resp. titanovém zinku). Okna a dveře jsou dřevěné atypické dubové, vstupní dveře s reliéfem. Podlahy jsou keramické s výjimkou kůru (dřevěné), omítky jsou vápenné jemně kletované, Lavice jsou dubové, celodřevěné konstrukce, mobiliář a stupeň presbytáře jsou kamenné. Byly zde udělány i kovové liturgické předměty jako procesní kříž, kropenka, kadidelnice či svícny.