Kostel sv. Václava

Místo: Opava
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Norbert Waltr
Investor: město Opava
Projekt: 2000
Foto: archiv ateliéru

Koncept transformace kostela na kulturní a společesnké centrum
zachování čitelnosti vývoje stavby,
odlišení původních a vkládaných prvků,
nová uzavíratelná transparentní galerie,
mobilní modulární systém plat,

Hlavní téma díla je otázka co s tzv. odsvěceným a zároveň monumentálním prostorem? Kostel je vyhrazeným místem komunikace člověka s Bohem, tato transformace jpřesouvá tuto komunikaci na úroveň člověka a umění. Vytváří zde jasné a definované vztahy: vnitřní svět - vnější svět, staré nové, ticho - zvuk, světlo - tma, nahoře - dole.

Návrh zachovává stávající čitelnost vývoje stavby a historických stop, konzervuje původní prvky a jasně odlišuje vkládané nové části. Veškeré nové konstrukce jsou důsledně odděleny od původní stavby a vestavěny jako obrovské kusy nábytku. Nové prvky se rozměrově podřizují původnímu systému modulů stavby a prostor je tak snadno vstřebá. Dají se pak snadno přemísťovat a vytvářet prostorové uspořádání pro funkční náplně (výstavní sál, divadelní sál různých forem, koncertní síň, videoprojekce, mediatéka, knihovna, napojení na vedlejší Dům umění).
Ve větší podrobnosti je řešen závěr kostela. Do prostoru bývalého presbytáře je vložena obdélná transparentní galerie. Po ní bude možné vystoupat ke klenbám “nebeským” pojednaným barokními freskami. Prostor bazilikálního trojlodí je tak jasně opticky odlišen od prostoru presbytáře a získává méně monumentální charakter.
Východní stěna je ponechána se stávajícími otvory a jsou do ní vloženy nová vysoká vrata do zahrady. Základy původního polygonálního závěru budou odhaleny. Veškeré prostory jsou řešeny bezbariérově.