Duchovní centrum Nejsvětější Trojice

Místo: Horní Těrlicko
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce:  Zuzana Uhríková, Tomáš Jurák, František Brychta
Investor: Římskokatolická farnost Těrlicko
Kapacita:  200 lidí
Obestavěný prostor: 4000 m3
Projekt: 2009
Foto: archiv ateliéru

 

Pastýř v plášti patriarchů
potkává Keř hořící,
v kopci zkamenělou Archu:
nejsvětější Trojici.   (Bohuslav Reynek) 

 

Těrlicko mělo svůj kostel od roku 1772 do roku 1962. Tehdy  byl odstřelen, aby uvolnil místo pro vodní nádrž.  V té době bylo postaveno i centrum Těrlicka v duchu pozdního socialistického realismu.

Pro výstavbu nového kostela byly podniknuty několikeré pokusy již od roku 1968. Postupem doby přirozeně převážil názor postavit spíše  duchovní centrum, které bude sloužit nejen věřícím, ale i mládeži, charitě,  muzikantům a širším občanským aktivitám.  Pro ni bylo logicky vybráno místo v centru obce.  Farnost získala pozemek v centru před dvaceti lety, později bylo místo zařazeno do územního plánu pro dané účely.  Po dvacetiletém zvažování návrhů mnoha architektů byl vybrán projekt Atelieru Štěpán. Nyní jsou shromažďovány finance na výstavbu.

Hledání výsledné urbanistické kompozice stavby bylo věnováno velké množství času. Bylo prověřováno více tvarových, velikostních i výškových variant a po delším hledání byl nalezen optimální kód pro toto místo.  Jedinou možností je vytvoření symbiózy staveb v daném prostředí a zároveň jasná poznatelnost a odlišnost sakrální stavby.  S okolní pravoúhlým až totalitním systémem zástavby kontrastuje svou organickou geometrií.  Na daný prostor stavba reaguje svou orientací, výškou, a rozšiřujícím se půdorysem. Půdorysné i řezové proporce stavby vzcházejí z historických ověřených skutečností sakrálních staveb a klasických poměrů. 

Stavba je složena ze dvou hmot – vyšší a oblé kostelní lodi a nižšího zázemí. Kostelní loď je veliká cca 26 x 9,6 m, celkové výšky je 10,5 m. Hmota zázemí je lichoběžníková a je vysoká 6m. Kostel má 2 nadzemní podlaží a suterén.