Kostel sv. Mikuláše

Místo: Petřvald u Nového Jičína
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Hana Kukletová
Investor: Římskokatolická farnost Petřvald u Nového Jičína
Návrh: 2000
Realizace 2001
Fotografie: Ota Nepilý

Když otec zemře, jako by žil dál – vždyť tu nechal syna, jenž se mu podobá!   (Sírachovec 30/4) 

Z interiéru tohoto barokního, architektonicky nepříliš vzácného kostela, měl být vyhozen veškerý mobiliář z presbytáře a nahrazen novým. Když jsem se přesvědčil o řemeslné kvalitě zpracování původních prvků, musel jsem proti takovému radikálnímu zásahu protestovat a navrhnout jiný způsob myšlenkového přístupu. Nakonec jsme postupovali jako když se nastavují rukávy svetru - navazují, jsou dělány stejným očkem a přesto jsou nové. Ponechali jsme původní barokní oltářní kompozici a k ní vymysleli a doplnili již neexistující sokl. Z tvarosloví původního oltáře pak je směrem dopředu vytažený jeho tvarově podobný „otisk“ nového obětního stolu.
Sokl i stůl jsou z umělého mramoru, horní deska je ze stejně barevného mramoru přírodního. Obdobně je tvarován i ambon. Výdlažba presbytáře žulou, nové osvětlení, výmalba, restaurování některých prvků přispěly k harmonizaci vnitřního prostoru, který působí, jako by takový byl odjakživa, bez modernistického architektonického gesta.