Kostel sv. Jana Křtitele

Název: Úpravy presbytáře kostela sv. Jana Křtitele v Sudicích
Místo: Sudice
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Martin Kopecký, Jan Vodička
Investor: Římskokatolická farnost Sudice
Projekt: 2017
Foto: archiv ateliéru

Kostel v Sudicích je monumentální pseudogotická stavba, obklopená intaktním areálem. Byl vystavěn v letech 1903–1906 Josefem Seifriedem z blízkých Kravař. Má půdorys ve tvaru kříže s bazilikální hlavní lodí, pětibokým závěrem a žebrovými klenbami. Hlavní oltář kostela a kazatelna byly vytesány z carrarského mramoru v letech 1926 a 1929. Pro liturgickou úpravu presbytáře jsou právě tyto sochařsky pojaté prvky důležité. Právě ony, jejich měřítko, detail a základní půdorysný tvar jsou inspirací pro nové liturgické prvky – menzu a ambon. Staré a nové zde vytváří pomyslnou kontinuitu.
Dispozice nové úpravy je spíše nalezením možného v daných podmínkách. Zvažováno bylo třeba umístění menzy nebo ambonu do křížení lodí, což se nejeví uskutečnitelně.
Nová menza je umístěna v kruhu vytyčeném na podlaze, těsně kolem ní je drobná nuta v podlaze. Menza je obdélného tvaru (stejně jako původní) rozměru 1×2×1 m. Její povrch je pojednán krouženým dekorem na podkladě pravoúhlé sítě kružnic průměru 25 cm. Toto měřítko kružeb stejně jako kružby samotné se v kostele hojně vyskytují. Původní mramorový mobiliář má zároveň velmi jemný detail, na který kružba navazuje jako krajka. Je ze stejného materiálu – carrarského mramoru. Na menze je v horní části umístěn otvor pro uložení ostatků, v zadní části nápis určující dataci.
Nový ambon na sebe přebírá osmiúhelný tvar původní kazatelny a má rozměry 0,6×0,6×1,5 m. Je umístěn vně presbytáře na kamenné lávce. Jeho pojednání je obdobné jako menzy.
Součástí úpravy presbytáře je přemístění kamenné mřížky k závěru presbytáře, kde dotváří kompozici hlavního oltáře. V presbytáři bude provedená nova teracová podlaha s vkládanými mosaznými prvky.