Kostel Seslání Ducha svatého

Místo: Brno - Líšeň
Autor: Vanda Štěpánová
Spolupráce: Marek Štěpán, Jakub Vodička, Jan Friml
Výtvarná díla: Milan Houser, Tomáš Medek
Vyhlašovatel soutěže: Nadace pro radost, Salesiánská provincie Praha
Soutěž: 2014

 

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali.    ( Seslání sv. Ducha na apoštoly, Skutky 2,1/11)

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Vzhledem k měřítku okolních budov panelového sídliště je kostel se zázemím a domem komunity navržen jako jedna kompaktní uzavřená tvarově čistá stavba. Stavba s půdorysem protáhlého oválu v sobě zahrnuje všechny požadované prostory. Kostel je od domu komunity oddělen krytým, ale otevřeným meziprostorem. Podzemním podlažím jsou provozy propojeny. Stavba působí symetricky, harmonicky, nicméně různost a četnost otvorů do ní zařezaných napovídá o jednotlivých provozech jednotlivých částí. Přistupujeme ke tvarování hmoty zvenčí způsobem sochaře – citlivým odebíráním hmoty. Kostel i dům komunity se zázemím jsou koncipovány do jediné hmoty.

Geometrie stavby kostelní lodě svým tvarem vychází z  archetypu bazilik. Projevuje se to jak půlkruhovým zakončením presbytáře, orientovaného na východ, tak prostorovým schématem „cesty“ (R. Schwarz). Průměr kružnice vepsané do presbytáře je 16 m. Prostor lodi je prosvětlen rozptýleným denním světlem vysokými okny z jihu. Vzhledem k předpokládané intenzitě se paprsky lomí přes venkovní dřevěné vertikální lamely. Lamel je 12, stejně jako učedníků. Nabízí se možnost sochařského ztvárnění, např. jemným reliéfem naznačit jednotlivé apoštoly. Světlo, přicházející seshora nad presbytářem, se zde stává prvkem, který navozuje představu Božího kontaktu s námi.

Křížová cesta je tvořena serií čtrnácti nástěnných obrazů na severní stěně. Obrazy jsou bez rámu, zavěšené v mírně hluboké nice ve stěně tak, aby s ní co nejvíce splývaly. Křížová cesta bude přirozeně nasvětlena rozptýleným světlem z protější prosklené stěny.

Hmota kostela je obalena zvenčí bílým povrchem z vápenocementových cihel. Mezi vstupem do kostela a stávajícím parkovištěm je malý otevřený shromažďovací prostor. Intimnější atmosféru nabízí zahrada na místě stávající budovy Nadace. Je zde navržena betonová zvonice ve tvaru kříže, sad hrušní, lavičky, prostor pro konání venkovních liturgických slavností.

Celková kapacita kostela je cca 440 osob.