Kostel Panny Marie


Kostel Panny Marie na Chlumku v Luži
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Jan Martínek
Investor: Římskokatolická farnost Luže
Projekt: 2010 - 2012
Foto: archiv ateliéru

V onen den postavím padající Davidův stánek a jeho trhliny zazdím, opravím, co na něm pobořeno, a zbuduji jej jako za dnů dávných.   (Ámos 9/11)

Architektura tohoto kostela je monumentální – svým měřítkem, svou výškou a zajímavý svým architektonickým konceptem. Do závěru podélného kostela autor vložil centrální kapli. Prostá adice velké a meší stavby, takový dům v domě. Význam a cennost místa je podpořena velkým množstvím zlacených struktur a soch. Zlaté struktury rozvíjejí téma rozvinutých motivů florálních, paprsků a stužek – opět ve velikém měřítku. Autorsky se na původním kostele podíleli nejprve architekti Bernard Minelli z Hořic, pak Pavel Ignác Bayer z Prahy, v netradiční roli políra zde byl Giovanni Battista Alliprandi.

Architektonický návrh na tyto podstatné výše pospané vlastnosti stavby navazuje a rozvíjí je v soudobém konceptuálním tvarosloví. Do presbytáře je spuštěna zlatá stužka, která dopadla na jeho podlahu. Zachytila pak svým ztuhnutím tvaru jedinečnost okamžiku v čase. Okamžiku mše. Stužka má patřičné monumentalizující zjednodušení a zpracovává téma barokních zlacených rozvilin nově. Tvar stužky – obětního stolu – ambonu evokuje písmena AΩ a má jak empirický tak intuitivní charakter.
Dispoziční liturgické uspořádání je vytvořeno obvyklým soudobým způsobem. Posouvá stávající hranu presbytáře dopředu k lavicím lidu.