Kostel Krista Spasitele

Místo: Praha, Barrandov
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Lukáš Svoboda, Jan Martínek
Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha Hlubočepy
Zastavěná plocha: 1490 m2
Projekt: 2013
Foto: archiv ateliéru

 

Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššiho, kdo dlíš ve stínu Všemocného,
řekni Hospodinu: " Mé útočiště jsi a má tvrz, můj Bůh, v něhož doufám!"  ( Žalm 91,1-2)

Hájemství Krista Spasitele

Současný kostel a jeho liturgie, prostor a architektura je poměrně složité a mnohovrstevnaté téma. Tento návrh je konkrétní myšlenkovou platformou založenou spíše na intuici a vlastně i na několika snech. Nastiňuje jednu cestu. Je to možná zarážející, že v době kdy se hlásá otevírání církve společnosti je předobrazem tohoto kostela tvrz. Je to ale právě ona, jež ve dříve zmíněných snech vyznívá velmi jasně a transparentně. Vlastně průzračněji než celoskleněná stavba. Tato tvrz je symbolem bezpečí, symbolem hájemství Krista Krále a Spasitele. Tato tvrz je otevřena - je do ní navždy proražen otvor - průrva pro příchozí. Právě těm může poskytnout bezpečí.