Kaple

Místo: Brno - Útěchov
Autor: Vanda Štěpánová
Spolupráce: Marek Štěpán, Lukáš Svoboda
Zadavatel: Řád Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly
Projekt: 2004
Fotografie: archiv ateléru

 

Novostavba kaple ve středu obce vychází ze základních hodnot světce a tomu je přizpůsobena i její prostá architektura a vyznění. Otvory v průčelí tvoří kříž, v jehož jádru je umístěn nápis Charitas odkazující na světce.

Stavba má venkovní kamennou (variantně betonovou) slupku s vnitřním jádrem ze dřeva – plošný obklad stěn a vestavba oblasti kůru a prostoru pod ním. Zdivo tl. 90 cm je sendvičové zateplené. klenba lodi je dvouvrstvá klenba ze skleněných tvárnic. Okna v průčelí jsou řešena barevně, v horním otvoru je umístěn zvon průměru cca 60 cm.

Liturgické řešení je prosté a klasické se základním členěním prostoru na loď a presbytář se svatostánkem umístěným v čele presbytáře. Apsidiální závěr presbytáře je rovněž myšlen jako odkaz na archetypální původní architekturu kaplí.