Biskupská hrobka v katedrále Božského spasitele

Název: Biskupská hrobka a adorační kaple v katedrále Božského spasitele
Místo: Ostrava
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Martin Kopecký, Jan Vodička
Investor: Biskupství Ostravsko-opavské
Projekt: 2016
Foto: archiv ateliéru

Katedrála byla postavena v novorenesančním slohu podle plánů Gustava Merettyv letech 1883–89. Prostor kaple je její součástí, návrh mění její využití a důležitost tím, že zde umísťuje biskupskou hrobku a svatostánek. a názorově se obrací na původní Merettův plán. Vybořením zdi je navrženo přímé vizuální propojení kaple s boční lodí, které je i v původním Merettově návrhu.

Návrh respektuje stávající architektonické členění kaple na apsidu a vlastní čtvercový prostor, vychází z prosté neorenesanční architektury a z tradic průmyslové Ostravy. Apsida se svatostánkem je nejcennějším místem v katedrále a její zdi jsou proto pojednány nejcennějším materiálem – plátkovým zlatem. Před okno je do líce zdi vsazena skleněná tavenice, rozptylující okenní rastr, s částečným vnitřním zlacením navazující na okolní zdi. Hlavním motivem apsidy je velký ocelový kříž z kolejnic souřadnice našeho směřování v prostoru a čase. Podobnou kompozici můžeme najít např. ve frýdecké bazilice, kde je kaple sv. Kříže s hrobkou Pražmů. Jeho součástí je věčné světlo, pohyblivá monstrance, svatostánek a drobná obětní deska. Po stranách apsidy jsou dva vysoké ocelové svícny. Kaple je oddělena skleněnou stěnou s ocelovou nosnou diagonální konstrukcí.

Součástí kaple je biskupská hrobka umístěna v kryptě pod jejím povrchem. Před lavicemi je prostor věnovaný vstupu do této hrobky v ose a jednostlivým osmi náhrobním kamenům v podlaze po stranách. Hrobka je navržena pro osm pohřbených, její rozměry jsou 4,9 × 4,9 m, výšky 2,8 m. Je provedena z vodostavebného pohledového betonu. Ve stěnách, podlaze a stropu bude pravidelný rastr otisků v bednění v podobě drobných křížků.