Stříbrný dům

Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Miroslava Staněková, Hana Arletová, Vanda Štěpánová, Jan Vodička
Investor: Statutární město Jihlava
Projekt: 2019
Užitná plocha: 1030 m2
Obestavěný prostor: 4980 m3
Foto: archiv ateliéru

Dům na Masarykově náměstí č. 636/21 se nachází v jižní frontě náměstí, jeho dolní části. Jedná se o urbanisticky i architektonicky hodnotný objekt, který je zapsán v ústředním sez­namu nemovitých kulturních památek. V domě jsou odkazy humanisticky měšťanské (renesance) a prakticky měšťanské (18 - 19. století), možná i erárně praktické. Renesance v něm udělala základní modulový rastr a členění (travé), praktické přestavby na něj neuměle navazují. Je typickým příkladem domu na náměstí, v dis­pozicích je racionální. Z toho vychází i návrh řešení a nalezení univer­zální dispozice domu, která bude vyhovovat i v případě provozních úprav. Provoz je řešen převážně po výšce – sklepní, nástupní, společenské, kancelářské, galerijní.

Architektonický koncept
• Odhalení a interpretace původní architektury (renezance až 19. století)
• Rehabilitace univerzální dispozice domu ( určení hlavních , vedlejších a obslužných místností), tak aby odolávala případným provozním změnám
• Funkční řešení rozděleno po patrech (odzdola –sklepní, nástupní, společenské, kancelářské, galerijní)
• Výrazné zlepšení stavebně technického stavu (podlahy, krov, střecha)
• Zachování stávající dlouholeté funkce v přízemí (čajovny) a vytvoření jejího zázemí v dostavbě.
• Stříbrná linka domu v návaznosti na těžení stříbra a stříbrné filmové plátno

Občanská stavba musí být přístupná pro imobilní, proto je zde nut­ný výtah. Jeho pozice byla prověřována v osmi pozicích. Poloha v jádru dispozice je provozně nejefektivnější a nedegraduje další místnosti jen kvůli průchodnosti k výtahu. Byla vybrána střední ze tří komor v jádru dispozice.
Tvar střechy se sklony a proporcemi je zachován, líc střechy je pouze poposunut o cca půl metru výše. Střecha je oddělena prosvětlovací štěrbinou (vysokou cca 35 cm) od historické hmoty zdiva pod ní. Návaznost můžeme vidět i v inspiraci na klasické členení těla stavby ar­chitráv – metopy s triglify – římsa, kdy nuta hraje roli metopů s triglify, ty ostatně hrály roli nenosné výplně i tehdy.
Stávající krov postavený v roce 1893 je od svého vybudování staticky chybný a vyvozuje horizontální síly do obvodových zdí. Podlaha pod podkrovím je podle průzkumu v havarijním stavu, ten byl konstatován ostatně již před deseti lety. Z výše uvedených důvodů je navržena nová nosná konstrukce podkroví včetně podlahy pod ním.
Směrem do zahrady je kubická dostavba na straně, kde v minulosti stálo dvorní křídlo.
Materiálové řešení je jednoduché a používá především klasické ma­teriály. Minerální povrchy omítek, podlahy kámen, jednobarevná cementovka, mozaika, dřevo, doplňky barevně natírané a stříbrné.