Vstupní objekt Magistrátu města Hradec Králové

Místo: Hradec Králové
Autor: Vanda Štěpánová
Spolupráce: Marek Štěpán, Jan Vojtíšek
Vyhlašovatel: město Hradec Králové
Soutěž: 2005
Foto: archiv ateliéru

 

Vstupní objekt  je navržen jako prodloužení stávajícího hlavního vstupu směrem do dvora. Prodloužení se projevuje i pokračováním rastru nosných sloupů vstupního objektu, v novém provedení. Objekt  zabíhá v šířce „oka“ asi do půlky dvora, je zakončen pevnou stěnou stejné povrchové úpravy jako střecha – černé teraco.

Podzemní podlaží se rozprostírá pod celým dvorem. Pod patrem vstupního podlaží  pokračuje zákaznické centrum, další plochy poskytují zázemí celého provozu. Vybudováním podzemní garáže, přístupné po rampě z ulice za dvorem, je vyřešeno parkování aut zaměstnanců.

Při řešení projektu jsme vycházeli z faktu, že prostorový koncept stávající funkcionalistické budovy se zeleným průhledem skrz je jedinečný.