Biskupství

Místo: České Budějovice
Autor: Marek Jan Štěpán, M1
Spolupráce: Tomáš Fuit, Miroslava Staněková
Investor: Biskupství České Budějovice
Dodavatel: Památky ČB
Projekt: 2018-20
Realizace: 2019-2021
Zastavěná plocha: … m2
Obestavěný prostor 14000m3
Foto: archiv ateliéru

 

Budova biskupství v centru Českých Budějovice má dvě křídla do tvaru písmene L, je dvoutraktem se třemi plnohodnotnými podlažími a podkrovím. Budova byla postavena v letech je roce 1763 – 1769, pravděpodobně Anselmem Martino Luragem. Původně mělo jít o čtvercový blok určený pro piaristickou kolej avšak již v roce 1785 již zde bylo sídlo úřadu biskupství. Vzhledem k této historii nemá budova monumentální charakter. K zásadnější úpravě interieru došlo za biskupa Jirsíka, ze které je dochováno několik interiérových fragmentů připravených při příležitosti návštěvy císaře ostatní úpravy byly spíše utilitární a nevelké.

Vizualita objektu je navržena odpovídající barokní budově a soudobému vnímaní úřadu biskupa. Řemeslné detaily stavby jsou respektovány, rozvíjeny a navráceny. Nově vkládané prvky jsou v soudobých materiálech a technologicky inspirovány původním řemeslem.

 

Dispoziční řešení v maximální možné míře využívá stávající, zčitelňuje racionální uspořádání provoz biskupství s reprezentací, duchovním životem, administrativou a bydlením. Odstraňujeme novodobé, nekoncepčně vestavěné příčky a vrstvy podlah a obkladů, které na mnohých místech svým nevhodným použitím či instalací zapříčinily výrazné zhoršení technického stavu a užitných vlastností objektu.