Stavení na palouku

Autor: Marek Jan Štěpán,  Vanda Štěpánová
Spolupráce:  Jan Martinek, Hana Kristková
Projekt: 2014-2015
Plocha pozemku cca 4559 m2
Foto: archiv ateliéru

 

Architektonické řešení

Pozemek je podlouhlého charakteru, svažitý k jihovýchodu, nachází se v rozsáhlé chráněné oblasti. Výhodou daného místa je jeho obklopení přírodou a vzrostlé stromy na pozemku samém. Tento kontakt s přírodou byl pro zvolenou koncepci inspirativní. Stavební program byl rozdělen do dvou viditelných hmot jednotlivých domů a z velké části zahrabaného suterénu. Tím je velká část hmoty nepostřehnutelná. Byla zvolena poloha, která umožňuje oběma domům vytvořit  intimnější části a zároveň ladnou kompozici.  Domy mají s terénem rovnoběžné jakoby levitující střechy s velkými přesahy chránící stavbu. To je dáno i s ohledem na klimatické podmínky. Jejich půdorysné řešení je rovněž ovlivněno přírodou a je organické.

 

Materiálové řešení

Suterénní spodní stavba je provedena jako bílá betonová vana v převážně stěnovém systému a lokálními pilíři. Venkovní obálka je zateplena a přizděna režným kamenným soklovým zdivem.  Střecha suterénu  mimo horní domy je pochozí, částečně zatravněná. Horní stavba je konstrukce z celodřevěných panelů CLT,   zateplená, z venkovní strany obložena modřínem. Konstrukce střechy je dřevěná trámová, pohledová. Nad vytápěnou částí je střecha s extenzivní zelení. Okna jsou hliníková s venkovními posuvnými modřínovými okenicemi.  Uvnitř jsou umístěny akumulační bloky kolem krbů.  Zateplení domu je na doporučených normových hodnotách.