Bambusový dům

Místo: Brno, Komín
Autor: Marek Jan Štěpán
Autor zahrady: Petr Förchtgott
Spolupráce: Vanda Štěpánová, Bořivoj Srba, Jakub Staník, Lukáš Svoboda
Dodavatel : JB stavební, s. r. o.
Zastavěná plocha: 216 m2
Užitná plocha: 428,4 m2
Obytná plocha: 272,2 m2
Obestavěný prostor: 1285 m3
Foto: Štěpán Vrzala, archiv atelieru

 

Dům stojí v zahradě na mírně svažitém pozemku v rezidenční části Brna. Je  inspirován právě touto zahradou, svou optickou propojeností s ní a výslednou lehkostí.  Okolní novodobou zástavbu víceméně ignoruje. Je postaven  pro životní styl obyvatel domu a je ovlivněn  jejich vztahem k hmatatelným i duchovním hodnotám východu.  Základním kompozičním prvkem je horizontála.  

Koncept domu jasně odděluje jednotlivé funkční slupky a stavební řemesla.

Dům je složen z přiznané nosné konstrukce a jejich lehčích výplní. Nosnou část tvoří železobetonový skelet s 10-ti pilíři čtvercového průřezu, ty podporují monolitické stropní desky, které je  výrazně přesahují vykonzolovanými částmi.   Konstrukční modul  je 6,3 x 3,75 m. konstrukční výšky 3,1 m. 

Kubický dům o celkovém rozměru 10 x 20 m  je  jednogenerační (5+1) s dvojgaráží a zázemím.  V přízemí je situovaná společenská část, v  patře klidová a pavlače, střecha je pochozí s výhledy na město. Po obvodu domu jsou komunikace (vstup, pavlač, schodiště). Právě pavlač se osvědčila jako skvělý obytný prvek a clona vnějšího prostředí.

Základní použité materiály jsou beton,  sklo, černý kov a dřeva. Okna  jsou hliníková a dřevěná,  dveře dřevěné, žaluzie bambusové, vnitřní i venkovní podlahy jsou dřevěné.

Zahrada je vytvořena na kompozičním principu kontrastu mezi geometricky kruhovitými tvary pobytového trávníku i vodních nádrží a rozvolněným, přirozeně působícím uspořádáním obvodové zeleně.

Uplatňují se zde prvky charakterizující současný vývojový trend návratu k přírodě: koupací jezírko, květnatá louka, ozelenění střechy i fasády.

Zvláštností je výsadba mrazuvzdorných bambusů, odkazující na architekturu domu.