Činžák

Místo: Místek
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Ondřej Hanuš, Vanda Štěpánová, Miroslava Staneková,  Hana Arletová,
Projekt: 2021
Foto: archiv ateliéru

 

Předmětná parcela se nachází v centru města Místku, nedaleko náměstí

Svobody na ulici U Staré pošty. Místo je prolukou mezi budovou bývalé

diskotéky S. Marco z 19-ho století a zástavbou z devadesátých let. Obě

drží uliční frontu, budova z 19. století má do proluky okna a římsu. Ulice

se zde mírně ohýbá, na protější straně ulice je drobný uliční záliv u

budovy Staré pošty s pamětní deskou P. Bezruče. Za domem je parcela

šikmo ohraničena stopou bývalé zástavby a sousedí se socialistickou

stavbou bývalého OV KSČ. Terén je velmi mírně nakloněný.

Navržený dům má městský charakter a reaguje na okolí mnoha způsoby

– uliční čarou, výškou římsy, střechou, nutností průjezdu, odsazením

kvůli oknům souseda a na tvar parcely. Výsledný objem domu tedy

vychází z těchto omezení. Výsledný objekt má 4 podlaží, z toho poslední

je ustupující, je z části podsklepený a má velmi mírnou sedlovou střechu

s polygonálním ukončením. Členění fasády navazuje na vedlejší dům z

19. století proporcí svých oken, parter je obchodní. V přízemí domu je

rovněž průjezd do dvora, kde je parkování. Proces hledání formy byl

delší a byl konzultován se zástupci památkové péče.