Betonový dům

Místo: Habrovany
Autor: Marek Jan Štěpán
Spolupráce: Lukáš Svoboda
Projekt: 2004
Obytná plocha celkem: 107 m2
Užitková plocha celkem: 145 m2 /bez teras/
Plocha oken a prosklených částí: 42 m2
Obestavěný prostor: 742 m3
Geometrická charakteristika (A/V): 491/742 m2/ m3

 

 

Dům je určen pro venkov. Tvarosloví je inspirováno tradičním venkovským domem, jehož nedílnou součástí je štít. Dům je navržen a modelován dekorstruktivně. Fasáda a modelace čerpá ze samé bytnosti a vlastností jednotlivých materiálů a technologické postupy domu vtiskují na povrchu „dekor“. Z hlavní lapidární hmoty jsou vybrány podobjemy lodgie, terasy a vstupu. Bydlení je navrženo pro průměrně velkou rodinu. Bydlení je rozděleno na dvě části podle pater – společenská v přízemí a klidová v patře, obě spojeny schodištěm v jádru dispozice. Vedle domu je dřevěný přístřešek pro auta.

Dům má dvě oddělené konstrukční části
- vnější „tvrdou“ ochrannou betonovou slupku a
- vnitřní „měkkou“ dřevěnou vestavbu.

Vnější betonová slupka

Vnější samonosný obal je z monolitického mrazuvzdorného  železobetonu tl. 250 mm bez dilatací, střecha je vyztužena pro max. velikost trhlin 0,2 mm a má pojistnou hydroizolační vrstvu z polyuretanové stěrky se vsypem.  Beton je bedněn prkenným bedněním s pravoúhlou střídající se skladbou prken do bednění Doka Top 50. Schwub tyče jsou rozmístěny v pravidelném rastru cca 1,1 m.

Vnitřní dřevěná vestavba

Vnitřní zateplená dřevěná vestavba je fošnové konstrukce v modulu 550 mm, v interieru velkoplošně bedněna (biodeska v pokojích, laminát v koupelnách). Od betonové konstrukce je oddělena 40 mm vzduchovou větranou mezerou s nasávacími kruhovými otvory v betonové konstrukci a kolem rámů oken.

Postup výstavby

Nejprve je provedena betonová část stavby, poté  pomocí distancí vystavena dřevěná nosná kce. Práce se dřevem probíhají chráněny proti povětrnostním vlivům vnější slupkou.  Uprostřed domu je betonový akumulační blok s krbem a nerezovým komínem. Dům nemá klempířské konstrukce, voda je zachycována podzemním drenem. Výplně otvorů jsou v kombinaci pevného a otvíravého zasklení, a pevných dřevěných částí s větráním. Nejsou použita žádná střešní okna ani vikýře.