Dveře do kostela sv. Jakuba většího

Dveře do nejstaršiho místeckého kostela jsou pomyslnou nebeskou bránou do nebeského království. Proto jsou posety rastrem hvězd a dva andělé zvou ke vstupu do toboto kostela se středověkou atmosférou. Konstukce dveři je ze dvou vrstev dubových fošen, z nichž vnější je svislá, vnitřní je diagonální.  Na venkovní straně jsou v pravidelném intervalu ztužující šrouby  a ve stycich fošen čtyřcípé hvězdy.