Café Robot

Název: Cafe Robot

Místo: Umprum Brno

Autor: Marek Jan Štěpán

Spolupráce:  Radek Svoboda, Miroslava Stanieková, Ondřej Hanuš

Hologram Robota Viki: Viktorie Štěpánová, Jiří Honzák

Investor: moravská galerie Brno

Projekt: 2020

Realizace: 2022

Foto: BPN, archiv ateliéru

V sále č. 128 v přízemí budovy Uměleckoprůmyslového muzea v Brně  je vložena krychle  rozměrů 4x4x4m.  Je v ní  futuristická kavárna s robotickou rukou.  Atmosféra tohoto prostoru je sterilně technicistní, ovlivněna atmosférou filmu Vesmírná odysea  Stanley  Kubricka. V čele prostoru naproti vstupu je robotiště s automatizovaným ramenem, které vás obslouží.Všechny stěny krychle jsou provedeny v ocelovém rastru modulu 1 m a proskleny s podsvícením, či speciálním akustickým sklem. Návštěvník se tak ocitá v prostoru, kde vlevo může být i vpravo, nahoře třeba dole. Všechny strany jsou složeny ze 16 metrových čtverců. Návštěvník si objedná kafe u mluvícího androgenního hologramu zdejšího robota Viki, ten jej vyfotí a ve svém robotičtí připraví selfieccino  (cappuccino s vytištěným portrétem na pěně) a přiloží i lžičku a sušenku. Sortiment je samozřejmě širší.